Privacy Policy

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka kattaa myös 24 §:n mukaiset tiedot.

Rekisterinpitäjä


Tmi KauRem

Laaksotie 1 D

02700 Kauniainen

y-tunnus 2403261-3

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aune Küüt: info@beautystudio.fi

Rekisterin nimi

Tmi KauRem -asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään verkkopalveluun rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, sähköiseen viestintään, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, liiketoiminnan sisäiseen analysointiin, raportointiin ja markkinointiin. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti).

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:
Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite
postinumero, postitoimipaikka, maa, markkinointiluvat.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Varaustiedot ja -historia, ostokäyttäytyminen, tuotereklamaatiot, tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selianversio), selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.


Lisätiedot:

Käyttäjätunnus ja salasana, asiakkaan itse antamat tiedot kiinnostuksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä itse antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot. Osto- ja käyttäytymistietoja kerätään myös kassajärjestelmistä ja sähköisistä järjestelmistä. Myös rekisterinpitäjän muita henkilörekistereitä voidaan käyttää tietolähteenä.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

Tietojen ja rekisterin suojaus

Tiedot säilytetään Tmi KauRem tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat Tmi KauRem:n omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat salassapitovelvollisia. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kuin tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tmi KauRem voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

Evästeiden käyttö

Tmi KauRem käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamisen teknisen toteutuksen kannalta 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tmi KauRem

Laaksotie 1 D

02700 Kauniainen

Tmi KauRem vastaa tarkastuspyyntöihin kahden kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön vastaanottamisesta.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää verkkokaupassa Omat tiedot -osiossa nimi- ja osoitetietojaan. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.